Iedere school heeft een verplichte medezeggenschapsraad (MR). De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, fuseren met een andere school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en andere activiteiten.
In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van het team (de teamgeleding). Alle ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. Bij verkiezingen kunnen zij in de MR gekozen worden. De teamleden bekijken iedere vier jaar in overleg, aan de hand van de taakverdeling, wie van hen deelneemt.
De MR bestaat momenteel uit de volgende leden:

Anouk Diris en Richelle Wetzels (namens het team)
Remko van Rijt en Martijn Knapp (namens de ouders).

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur advies vraagt, maar een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen.

De medezeggenschapsraad vergadert een aantal keren gedurende het schooljaar. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn inprincipe openbaar. Voor het goed functioneren van de oudergeleding is een goed contact tussen MR en ouders noodzakelijk. Als u een vraag, op- of aanmerking heeft kunt u die altijd kwijt bij een van de ouders van de oudergeleding. U kunt persoonlijk contact opnemen of een email sturen naar de MR: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jenaplanschool De Vlieger
Adres: Kleine Steeg 8
Plaats: 6131 KJ Sittard
Telefoon: 046 - 45 26 667
Fax: 046 - 45 29 567
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.